9. september 2018

Legestue på plejehjem

Læs meget mere om projektet og se, hvor der er musikalsk legestue i nærheden af dig, på www.legpaaplejehjem.dk.

I vores samfund findes der to grupper, som i første omgang virker til at være meget forskellige, men som har noget helt grundlæggende til fælles. Tid. Meget men ustruktureret tid, og en følelse af til tider – hvis ikke ofte – at være ensom, fordi man er blevet revet ud af éns vanlige omgivelser og dagligdag og skal agere i nyt miljø. Forældre på barsel og ældre på plejehjem i hver sin ende af aldersskalaen er de to grupper, som kan berige hinanden ved at komme hinanden mere ved og skabe glæde på tværs af generationer.
Det handler om at udnytte de muligheder, der er for at samles om et fælleskab, som er til gavn for flere, ikke mindst dyrke og vedligeholde det helt naturlige bånd, der er imellem mennesker og komme hinanden mere ved, hvor det giver rigtig god mening.

Legestuerne fungerer som åbent hus, hvor du på hvert plejehjem kan dukke op samme dag hver uge i et givent tidsrum, men hvor du omvendt ikke behøver at forpligte dig til at møde op på dagen eller på et bestemt tidspunkt. Det er vigtigt for konceptet, at forældrene føler, at de kan komme, når det passer dem, og at man ikke føler sig presset i forhold til at binde sig til noget. Legestuen er der, uanset om du kommer eller ikke, men er du der på et bestemt tidspunkt, har du mulighed for at deltage i babyrytmik sammen med de ældre. Alle rytmiklærere er professionelle undervisere.

Legestuerne betragtes som selvkørende i den forstand, at de deltagende forældre bedes hjælpe til med at tage legetøjet frem og rydde op efter sig igen, når de forlader legestuen.

Der er nu legestuer på 9 plejehjem i Aarhus Kommune.