13. januar 2019

Musik, Kultur og Samvær

I 2019 samarbejder Samværd med Aarhus kommune i projektet Musik, Kultur og Samvær. Projektet sætter fokus på, hvordan vi i højere grad kan anvende musik og kultur som katalysator for mere samvær for vores beboere på plejehjem og brugere på lokalcentrene. Dette undersøges bl.a. ved at udvikle kommunens eksisterende samarbejdsaftaler med blandt andre Aarhus Musikskole, Aarhus Jazz Orchestra, Aarhus Symfoniorkester, Amatørkulturen og mange andre aktører.

Vi undersøger om musikerne har de bedste vilkår for at skabe gode stunder med borgerne, hvordan personalet bedst støtter de musiske aktiviteter og hvad der skal til for at få flere til at bruge lokalcentrene. 

Har vi gode tilbud til de yngre ældre, der er til rock og Pink Floyd? Har vi børnemusik til generationsaftener med børnefamilierne? Kan vi samles om fællessang? Vi undersøger hvilke nye aarhusianske aktører det kan anbefales at samarbejde med, og hvordan Aarhus Kommune kan tiltrække endnu flere frivillige på området.

Samarbejdet munder ud i at åbne lokalcentre og plejehjem endnu mere mod det omgivende samfund, udnytte faciliteterne og skabe rammer for meningsfulde møder mellem mennesker, der ellers ikke ville være bragt sammen.