Generalforsamling den 24. juni

Mandag den 24. juni afholdes der ordinær generalforsamling i Samværd.

Dagsorden er som følger:

A. Valg af dirigent

B. Valg af referent

C. Godkendelse af dagsorden

D. Godkendelse af årsregnskab

E. Valg af bestyrelse

F. Evt.